பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இலவசம் !!!

|

Dear friends...

If you know anyone who has met with a fire accident or people who are born with problems/disabilities in jointed ear, nose and mouth, please note they can avail free plastic surgery by kodaikanal pasam hospital…from March 23rd to 4th April by German doctors.


Every thing is free.


Contact no 009145420240668,240668,245732...please forward it........

No harm in forwarding...some person will be benefited some where............


Dr.L.Govinda Rao,
(Former Director, NIMH, GOI),
Head, Research & Training and
Lead Partner, Disability & Mental Health,
Byrraju Foundation,
Satyam Enclave, N.H.7,
2-74, Jeedimetla Village,
Secunderabad 500 055 AP India
Ph. 91-40-23191725, 23193881, 82,
Fax 91-40-231917261 comments:

இல்யாஸ் said...

பயனுள்ள தகவல் நன்றி

Post a Comment

word verification வைப்பதற்கு சாரி. spam மெசெஜ் அதிகம் வருவதால் வைக்க பட்டு உள்ளது புரிந்துணர்வுக்கு நன்றி !!