நாங்களும் "சாலை போட்டோ" போட்டியில் குதிப்போம்..:)

|
1. இத பத்தி நீங்க என்னா சொல்லுறீங்க..:


2.
3.
4.
5
67பரிசு எனக்கு குடுத்தால் அதை போட்டோ எடுத்தவருக்கே நான் குடுத்துவிடுவேன் நம்புங்க :)World's Greatest Driving Road