கல்யாணமானோர் சங்கத்திலிருந்து ஓர் உண்மை வெளிவருகிறது...

|
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

என் அருமை கல்யாணமாகாத சகோதரர்களே.....!!!!!

நீங்க இப்பவே முடிவு பண்ணிக்குங்க அப்புறம் நான் சொல்லலனு சொல்ல கூடாது...

தம்பி இத பாக்கும் முன்புபே முடிவெடுத்துவிட்டடர்... அப்ப நீங்க...?

இப்பவே கண்ணகட்டுதே....:)

|
வலை பதிய ஆரம்பித்து ஒரு வருடம் ஆகியும் இன்னும் ஒரு நல்ல பதிவுகூட போடல அதுக்குள்ள (பதிவின் தலைப்பை பாக்கவும்)