நானும் ஆட்டையில் (க)லந்து பண்ணுவேன்

|
இந்த காலத்திலும் இதை தவிற்க முடியலை....


2.டயம் கீப்பர் (ம் எதோ பொழப்பு ஓடுது..!!)
3.என் பதிவை போலவே...! (இதாவது நிறைந்து இருக்கு)


போட்டிக்கு 1 மற்றும் 3 எதோ என்னால முடிஞ்சது.. (இந்த வருட பதிவு.. :) )