ஊமை உலகம்...??

|


இன்னும் கொஞ்சம் உயிர்கள் தான் பாக்கி..!! எல்லாம் முடிந்தபிறகாவது சொல்லுங்க

STOP THE WAR!!!


3 comments:

சுல்தான் said...

நிகழ்வை அருமையாக படம் பிடித்துப் போட்டுள்ளீர்கள்.
உலகம் உடனே விழிக்க இறைவனை இறைஞ்சுவோம்.

Namakkal Shibi said...

:(

உலகம் உடனே விழிக்க இறைவனை இறைஞ்சுவோம்.

மறவன் said...

இதுவே வேறு எந்த நாடாவது இதுமாதிரி போர் தொடுத்தால் ஐ நா(ய்)வுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் என்ன செய்யும்..???

Post a Comment

word verification வைப்பதற்கு சாரி. spam மெசெஜ் அதிகம் வருவதால் வைக்க பட்டு உள்ளது புரிந்துணர்வுக்கு நன்றி !!